หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หมวดหมู่ของโรค เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ชื่อโรค CPG Stroke
รายละเอียดเพิ่มเติม CPG Stroke [Early sign ,NIHSS ,Management &care]
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2020-07-12 20:57:04
กลับหน้าหลัก