หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานผู้ป่วยนอก
หมวดหมู่ของโรค โรคทั่วไป อายุรกรรม
ชื่อโรค CPG AFI [acute febrile illness]
รายละเอียดเพิ่มเติม CPG AFI [acute febrile illness]
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2020-07-12 21:18:48
กลับหน้าหลัก