หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานผู้ป่วยนอก
หมวดหมู่ของโรค โรคทั่วไป อายุรกรรม
ชื่อโรค CPG Sepsis
รายละเอียดเพิ่มเติม CPG Sepsis [management ,SOS score, sepsis bundle ,standing order]
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2020-07-12 21:21:53
กลับหน้าหลัก