หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
หมวดหมู่ของโรค โรคทั่วไป อายุรกรรม
ชื่อโรค CPG Paracetamol overdose
รายละเอียดเพิ่มเติม CPG Paracetamol overdose
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2020-07-16 21:44:31
กลับหน้าหลัก