หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานผู้ป่วยใน
หมวดหมู่ของโรค โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรม
ชื่อโรค CPG Birth asphyxia
รายละเอียดเพิ่มเติม CPG Birth asphyxia
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2020-07-30 14:28:59
กลับหน้าหลัก