หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานผู้ป่วยใน
หมวดหมู่ของโรค โรคทั่วไป อายุรกรรม
ชื่อโรค ใบ DUE ยาควบคุมพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม ยาปฏิชีวนะควบคุม
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร
วันที่จัดการข้อมูล 2021-08-26 10:09:39
กลับหน้าหลัก