หัวข้อข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโมมัติด้วยเอทิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
รายละเอียดข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโมมัติด้วยเอทิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2024-05-13 09:08:37
กลับหน้าหลัก