หัวข้อข่าว ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียดข่าว ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2024-06-27 15:10:02
กลับหน้าหลัก