หัวข้อข่าว ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน
รายละเอียดข่าว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2024-06-27 15:11:29
กลับหน้าหลัก