หัวข้อข่าว ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดข่าว ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2024-06-27 19:31:28
กลับหน้าหลัก