หัวข้อข่าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดข่าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2024-07-03 15:49:27
กลับหน้าหลัก