หัวข้อข่าว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))
รายละเอียดข่าว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2022-05-12 15:34:34
กลับหน้าหลัก