หัวข้อข่าว ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดข่าว -
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2022-05-27 09:19:27
กลับหน้าหลัก