หัวข้อข่าว ประกาศจังหวัดพัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 12 เตียง รพ.ป่าพะยอม
รายละเอียดข่าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพอเศษ12 เตียง โรงพยาบาลป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม จำนวน 1 หลัง วิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2022-09-14 09:35:03
กลับหน้าหลัก