หัวข้อข่าว เอกสารปรกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง รพ.ป่าพะยอม
รายละเอียดข่าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพอเศษ12 เตียง โรงพยาบาลป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม จำนวน 1 หลัง วิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2022-09-14 09:48:26
กลับหน้าหลัก