หัวข้อข่าว โรงพยาบาลป่าพะยอม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
รายละเอียดข่าว โรงพยาบาลป่าพะยอม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้-ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานจัดเก็บรายได้)จำนวน 1 อัตรา-อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม-กำหนดการรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ(เช้า 08.30-12.00น.,บ่าย 13.00-16.30 น.)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2020-05-19 15:33:53
กลับหน้าหลัก