หัวข้อข่าว ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานจัดเก็บรายได้)
รายละเอียดข่าว ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานจัดเก็บรายได้)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2020-06-05 09:00:24
กลับหน้าหลัก