หัวข้อข่าว ประกาศ โรงพยาบาลป่าพะยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 อัตรา - ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสุขภาพจิต 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน(จัดเก็บรายได้) 1 อัตรา
รายละเอียดข่าว ประกาศ โรงพยาบาลป่าพะยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1 อัตรา - ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสุขภาพจิต 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน(จัดเก็บรายได้) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อ 074-673967 ต่อ109
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2021-12-14 09:42:40
กลับหน้าหลัก