หัวข้อข่าว ประกาศ โรงพยาบาลป่าพะยอม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ)
รายละเอียดข่าว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา จากเดิม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ข้อ2) อายุ 25 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) แก้เป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ข้อ2) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ตั้งแต่บัดนี้-16 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อ 074-673967 ต่อ109
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2022-05-09 11:19:35
กลับหน้าหลัก