หัวข้อข่าว ประกาศ โรงพยาบาลป่าพะยอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดข่าว ประกาศ โรงพยาบาลป่าพะยอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลป่าพะยอม
เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันที่ประกาศ 2023-02-06 10:01:10
กลับหน้าหลัก