ที่ตั้ง

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

171 ม.2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

Tel: 074-673967,074-673968
Fax: 074-673967-4 ต่อ 110

Facebook: www.facebook.com/pages/โรงพยาบาลป่าพะยอม