อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 1669
หรือ 074-673967 ต่อ 115

เวลาให้บริการ

  • วันจันทร์ - ศุกร์8.30 – 16.30
  • นอกเวลาราชการตลอด 24 ชม.

คลินิกบริการ

คลินิกตรวจโรคทั้วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกการแพทย์แผนไทย
คลินิกกายภาพบำบัด ฯลฯ

แนวปฏิบัติการดูแลรักษา(CPG )

ตารางเวรแพทย์

--แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย(CPG) โรงพยาบาลป่าพะยอม--  

มาตรฐานองค์กรแพทย์

--แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย(CPG) โรงพยาบาลป่าพะยอม--
หัวข้อ โหลดไฟล์
 

ประกาศข่าวจากองค์กรแพทย์

--แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย(CPG) โรงพยาบาลป่าพะยอม--
ลำดับ หัวข้อข่าว
 

--แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย(CPG) โรงพยาบาลป่าพะยอม--
ลำดับ หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1เวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG ACLSเปิด
2เวชศาสตร์ฉุกเฉิน CPG ACS [acute coronary syndrome]เปิด
3เวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Bradycardiaเปิด
4เวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Tachycardiaเปิด
5เวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Mammal Biteเปิด
6เวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Strokeเปิด
7เวชศาสตร์ฉุกเฉินCPG Traumatic Arrestเปิด
8โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG RDUเปิด
9โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG AFI [acute febrile illness]เปิด
10โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Sepsisเปิด
11โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG HT [hypertension]เปิด
12โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG UTI PEDเปิด
13โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Febrile convulsionเปิด
14โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Pneumonia PEDเปิด
15โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Neonatal Jaundice PEDเปิด
16โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG DHF PEDเปิด
17โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Neonatal Hypoglycemia PEDเปิด
18โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Preterm PEDเปิด
19โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Rape PEDเปิด
20โรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG BBA PEDเปิด
21โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Infective Diarrheaเปิด
22โรคทั่วไป ศัลยกรรมCPG Acute Abdominal painเปิด
23โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Acute Knee painเปิด
24โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Fracture DERเปิด
25โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Osteoporosisเปิด
26โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Lumbar stenosisเปิด
27โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Fractureเปิด
28โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Paracetamol overdoseเปิด
29สุขภาพจิตและสารเสพติดCPG Tobacco dependenceเปิด
30โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Severe anemiaเปิด
31โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Dislocation of Jointเปิด
32โรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Open fractureเปิด
33โรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map ACSเปิด
34โรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map Sepsisเปิด
35โรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map COPD/Asthmaเปิด
36โรคทั่วไป ศัลยกรรมStanding Order & Care Map Traumatic Head injuryเปิด
37โรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map DM [hyperglycemia]เปิด
38โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG ANCเปิด
39โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Anemia in pregnacyเปิด
40โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Birth asphyxiaเปิด
41โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG GDMเปิด
42โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG HIV in pregnacyเปิด
43โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG PIHเปิด
44โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Postdate pregnancyเปิด
45โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG PPHเปิด
46โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Preterm deliveryเปิด
47งานผู้ป่วยในStanding Order & Care Map PPHเปิด
48โรคทั่วไป สูตินรีเวฃกรรมStanding Order & Care Map Eclampsiaเปิด
49โรคทั่วไป สูตินรีเวฃกรรมStanding Order & Care Map PPH [version nurse]เปิด
50โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมStanding Order & Care Map Screening high risk pregnancyเปิด
51โรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมStanding Order & Care Map Screening ANCเปิด
52ทันตกรรมCPG Dental Treatmentเปิด
53ทันตกรรมCPG Dental cariesเปิด
54ทันตกรรมCPG Periodontal diseaseเปิด
55ทันตกรรมCPG Dental management of patient with hypertensionเปิด
56ทันตกรรมCPG Dental management of patient with diabetes mellitusเปิด
57โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Headache with red flagเปิด
58โรคทั่วไป อายุรกรรมCPG COPD Asthmaเปิด
59โรคทั่วไปแนวทางปฏิบัติในการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานเปิด
60งานผู้ป่วยในStanding order Covid 19 asymtomaticเปิด
61งานผู้ป่วยในStanding order Covid 19 symtomaticเปิด
62โรคทั่วไป อายุรกรรมใบ DUE ยาควบคุมพิเศษเปิด
63โรคทั่วไป อายุรกรรมแบบฟอร์ม RCAเปิด
 

 

องค์กรแพทย์

นายวสัน จันแดง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา ทองปันแต

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายอดิเทพ ศรีเพชรทอง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววิภาวี บุณยะผลึก

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวดวงฤทัย โชติมงคลทรัพย์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววริศรา กังวานธรรม

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา พรหมเกิด

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวนิโลบล จันมณี

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ติดต่อเรา