CPG เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูตินรีเวชกรรม สุขภาพจิตฯ ทันตกรรม
ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Acute Knee painเปิด
2งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Fracture DERเปิด
3งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Osteoporosisเปิด
4งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Lumbar stenosisเปิด
5งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Fractureเปิด
6งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Dislocation of Jointเปิด
7งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรคทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกCPG Open fractureเปิด