ลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ ชื่อโรครายละเอียด
1งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Neonatal Hypoglycemia PEDเปิด
2งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG Preterm PEDเปิด
3งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป กุมารเวชกรรมCPG BBA PEDเปิด
4งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมCPG Severe anemiaเปิด
5งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map ACSเปิด
6งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map Sepsisเปิด
7งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map COPD/Asthmaเปิด
8งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป ศัลยกรรมStanding Order & Care Map Traumatic Head injuryเปิด
9งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมStanding Order & Care Map DM [hyperglycemia]เปิด
10งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Anemia in pregnacyเปิด
11งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Birth asphyxiaเปิด
12งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG PPHเปิด
13งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมCPG Preterm deliveryเปิด
14งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวฃกรรมStanding Order & Care Map Eclampsiaเปิด
15งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวฃกรรมStanding Order & Care Map PPH [version nurse]เปิด
16งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป สูตินรีเวชกรรมStanding Order & Care Map Screening ANCเปิด
17งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมใบ DUE ยาควบคุมพิเศษเปิด
18งานผู้ป่วยในโรคทั่วไป อายุรกรรมแบบฟอร์ม RCAเปิด